PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Ce date cu caracter personal prelucreaza Magazinul de Pietre ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul Magazinul de Pietre , nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Magazinul de Pietre, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pe website-ul www.magazinuldepietre.ro, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Magazinul de Pietre va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre Magazinul de Pietre, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

Clientii persoane fizice ai Magazinul de Pietre (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe www.magazinuldepietre.ro.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii, Magazinul de Pietre va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Magazinul de Pietre.

Atunci cand achizitionati un serviciu / produs furnizat de Magazinul de Pietre, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Magazinul de Pietre, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Magazinul de Pietre, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.magazinuldepietre.ro
Derularea activitatii comerciale/contractuale a Magazinul de Pietre;
Facturarea si incasarea valorii serviciilor Magazinul de Pietre;
Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
Activitati de audit si control/supraveghere;
Arhivare, scopuri statistice;
Colectare debite/Recuperare debite restante;
Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

Magazinul de Pietre va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

Clienti persoane fizice ai Magazinul de Pietre (actuali, fosti sau potentiali),reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
furnizori, prestatori si alte entitati juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai Magazinul de Pietre, autoritati/institutii publice;
Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.
In relatia cu Magazinul de Pietre, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizarii scopului mentionat, Magazinul de Pietre va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care Magazinul de Pietre prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Magazinul de Pietre pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Magazinul de Pietre depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul www.magazinuldepietre.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Magazinul de Pietre, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Magazinul de Pietre sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Magazinul de Pietre demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Magazinul de Pietre este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Magazinul de Pietre constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului www.magazinuldepietre.ro si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Magazinul de Pietre poate:

fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
fie sa refuze sa dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Magazinul de Pietre cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@magazinuldepietre.ro Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului Magazinul de Pietre ( www.magazinuldepietre.ro) prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului Magazinul de Pietre sau utilizarea serviciilor Magazinul de Pietre prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

TERMENI SI CONDITII 

Va multumim ca ne vizitati !

Folosirea acestui site, vizitarea sau cumpararea de produse, implica acceptarea acestor termeni si conditii.Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor. Magazinuldepietre.ro isi rezerva dreptul de a face modificari ale acestor prevederi, fara o notificare prealabila catre utilizatori. Utilizatorii vor avea permanent acces la termenii si conditiile de utilizare ale site-ului, accesand pagina « Termeni si conditii » in orice moment.

Precizari prealabile

Preturile sunt exprimate in RON, iar TVA-ul este inclus in pretul afisat. Pretul final platit de catre client este format din pretul de achizitie al produsului, la care se adauga costul de transport. Magazinuldepietre.ro nu percepe nicio alta taxa suplimentara. Toate produsele vor fi livrate in limita stocului disponibil. Produsele prezentate pe site si in oferte sunt cu titlu orientativ. Magazinuldepietre.ro poate schimba tipul anumitor produse in cazul in care acestea nu sunt disponibile. Produsele comercializate pe site-ul www.magazinuldepietre.ro sunt destinate prelucrarii si nu pot fi folosite ca atare.

Drepturile de autor

Magazinuldepietre.ro este marca inregistrata a Coman Laura Elena P.F.A., avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Aleea Lunca Bradului , nr.2, nr. de inregistrare la registrul comertului F40/2106/02.06.2011. Intregul continut al Magazinuldepietre.ro este protejat conform legii dreptului de autor si a legilor privind dreptul la proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente apartinand site-ului www.magazinuldepietre.ro se pedepseste conform legilor in vigoare. Continutul acestui website (text, grafica, logo, iconuri, imagini) este proprietatea Coman Laura Elena P.F.A si cade sub incidenta dreptului de autor prevazut de legea romana. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul autorilor mentionati la sfarsitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele si sloganele partenerilor si colaboratorilor nostri le apartin acestora, si sunt reproduse cu acceptul lor.

Pentru a raporta orice problema legata de drepturile de proprietate intelectuala va rugam sa ne scrieti la adresa comenzi@magazinuldepietre.ro.

Declinarea responsabilitatii

Produsele prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar anumite caracteristici pot diferi fata de poze (nuanta, aspect, ...).

Echipa Magazinuldepietre.ro incearca sa va prezinte cat mai detaliat si corect produsele si sa respecte acuratetea informatiilor. Totusi, Magazinuldepietre.ro nu garanteaza ca descrierea produselor si a serviciilor precum si continutul acestui website sunt lipsite de erori, complete si actuale. Magazinuldepietre.ro nu-si poate asuma responsabilitatea ca toate produsele expuse sunt disponibile in stoc.

Informatii, Comunicari

Cei care viziteaza site-ul www.magazinuldepietre.ro, pot face comentarii si orice alte comunicari pe formularele de contact si/sau comanda, sau pe adresa de e-mail comenzi@magazinuldepietre.ro atat timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator sau defaimator. In cazul in care ne sunt trimise informatii, materiale, documente, prin orice metoda posibila incluzand e-mail, posta, formulare online, se va considera ca utilizatorul confera societatii Coman Laura Elena P.F.A dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui si prezenta aceste informatii prin orice mijloace.

Conditii pentru returnarea produselor

Dorinta Magazinuldepietre.ro este ca produsele pe care vi le oferim sa fie in deplina concordanta cu nevoile dumneavoastra. In caz contrar, conform Ordonantei nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului". Notificarea se va data, semna si trimite de catre dvs. prin e-mail la adresa: comenzi@magazinuldepietre.ro sau la adresa firmei Coman Laura Elena P.F.A, Bucuresti, Str. Ghiocei, nr. 11. In situatia mentionata mai sus, clientii nostri pot returna, in termenul prevazut mai sus, produsul cumparat in ambalajul original, fara sa prezinte nici o urma de deteriorare sau uzura. Prin deschiderea ambalajelor individuale in care au fost livrate produsele comandate inseamna ca sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare si ca produsele sunt cele comandate si corespund cerintelor dvs. Coman Laura Elena P.F.A se obliga sa restituie clientului sumele incasate pentru produsele returnate, in termen de maxim 30 de zile de la data renuntarii in scris la colet. Cheltuielile de expeditie vor fi suportate de catre client. Suma inapoiata clientului nu include costurile de transport sau de ramburs, ci doar valoarea de achizitie a produsului. Toate produsele returnate trebuie sa fie într-o stare perfecta, fara a fi folosite sau incercare, fara urme de utilizare vizibile, cu etichetele originale si în ambalajul original.

Fraudele

Orice incercare de a accesa date personale ale altui utilizator sau de a altera/modifica continutul www.magazinuldepietre.ro, de a afecta serverul pe care ruleaza site-ul va fi considerata tentativa de frauda, Coman Laura Elena P.F.A rezervandu-si dreptul de a pune in miscare plangerea penala impotriva celor care au incercat faptele descrise mai sus.

Frauda constituie si plasarea unei comenzi cu adresa falsa sau date de identificare false. In acest caz vor fi anuntate organele competente pentru a solutiona cazul.

Litigii

Coman Laura Elena P.F.A, proprietara a Magazinuldepietre.ro va face tot posibilul ca toate neintelegerile privind orice tip de disputa intre parti sa fie rezolvata pe cale amiabila de catre reprezentantii lor. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, solutionarea litigiilor va reveni instantei judecatoresti competente din Romania.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat